Oplátky v rôznych jazykoch

V predchádzajúcom článku sme spolu nahliadli do histórie vzniku a vývoja oplátok. Teraz sa skúsme zamyslieť a nájsť odpoveď na otázky: Je správne používať názov oplátky či pomenovanie oblátky je jediné spisovné?

Mnoho názvov, ten istý význam

Na Slovensku sa stretávame s označením „oplátky“ a „oblátky“. V liturgickej (náboženskej) terminológii sa používa názov „hostie“. V Českej republike sú to „oplatky“, v susednom Poľsku „opłatki“, po anglicky „wafers“ či po nemecky „Oblaten“. To všetko sú názvy pre krehké chrumkavé pečivo – sladké, slané či neutrálne. Najčastejšie sa spájajú s vianočnou tradíciou v podobe klasických sladkých oplátok, iné používame pri pečení vo forme tortových oplátok alebo pri už spomínaných náboženských obradoch sú označované ako hostie.

Čo hovoria relevantné zdroje

Často sa stretávame s názorom, že pomenovanie oblátky je spisovné. Slovo oplátky sa všeobecne považuje za čechizmus či nárečové, slangové alebo nespisovné pomenovanie. 

Pátranie po spisovnosti slova oplátky som začala ako inak než googlením. Narazila som na jazykovú poradňu, ktorú možno nájsť na portáli sme.sk. Poradňu z odborného hľadiska garantuje Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Jednou z položených otázok bolo, či je správne používať pomenovanie oblátky či oplátky. Jazykovedný ústav odpovedal: „Kus tenkého krehkého pečiva z nekysnutého cesta možno nazývať oblátka i oplátka.“

 

Ale znamená to, že sú oba názvy spisovné?

Toto vyjadrenie mi nestačilo, preto som pátrala ďalej… Priamo na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV sú dostupné online verzie rôznych slovníkov slovenského jazyka či pravopisu. Zadala som názov oplátky do vyhľadávacieho poľa a našlo mi hneď niekoľko výsledkov v rôznych slovníkoch. Zaujali ma najmä Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2013. Podľa tejto príručky sú oba tvary slov oplátky aj oblátky spisovné. Rovnako som však našla v ďalších slovníkoch zmienku, že pomenovanie oplátky je nárečové či prevzaté z českého názvu „oplatky“. Ale tieto slovníky sú zväčša staršieho dáta.

Oplátka, spisovné či nie?

Tak ako to vlastne je? Je pomenovanie oplátka a oplátky správne a spisovné? Preto som oslovila priamo Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV s prosbou o jednoznačnú odpoveď. Veď kde inde by to mohli vedieť lepšie, no nie?

Veľmi milá pracovníčka jazykovedného ústavu mi podala uspokojivú odpoveď a vyriešila tento „problém“ raz a navždy alebo aspoň do ďalšieho vydania slovníkov nášho krásneho ľubozvučného jazyka.

Aby som vás už nenapínala, slovo oplátka sa v staršom Slovníku slovenského jazyka z roku 1960 aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 2003 uvádza ako nárečové, teda nespisovné. V najnovších vydaniach v Pravidlách slovenského pravopisu vydaného v roku 2013 aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka O – Pn z roku 2021 je slovo oplátka už spracované ako variant slova oblátka, čiže presne tak, ako som pôvodne našla v odpovedi vo webovej jazykovej poradni. Môžeme teda správne používať názov oblátka, rovnako tak aj jeho spisovný variant oplátka.

Tajomstvo objasnené

Tajomstvo pomenovania nášho obľúbeného krehkého chrumkavého pečiva sme objasnili a zodpovedali na otázku spisovnosti slov oplátky a oblátky. Slovenčina je krásna a rozmanitá reč, preto sa nebojme používať obe podoby tohto slova.

Verím, že ste v článku našli zaujímavé informácie. Ak s pečením oplátok ešte len začínate a chcete sa dozvedieť viac, prihláste sa na odber e-knižky zdarma. Zistite, na čo je vhodné sa zamerať a na čo si dať pozor ešte pred upečením prvej oplátky.

 

Použité zdroje:
Jazyková poradňa,  https://jazykovaporadna.sme.sk/q/6142/#ixzz7akPKukJj.
Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, https://slovnik.juls.savba.sk/.
Slovník slovenského jazyka. II. L – O. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1960. 648 s.
Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala, M. Pisárčiková, M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X.
Pravidlá slovenského pravopisu, 4. nezmenené vydanie. Red. M. Považaj. Bratislava: Veda 2013, 592 s. ISBN 978-80-224-1331-2.
Slovník súčasného slovenského jazyka O – Pn. Red. Kolektív autorov Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV. Bratislava: Veda 2021, 1 128 s. ISBN: 978-80-224-1904-7.