Obchodné meno: Ing. Ivana Gálová PhD.

Miesto podnikania: Rudina 554, 023 31 Rudina, Slovenská republika

IČO: 54532272

DIČ: 1127960383

zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Žilina pod č. 580-74160.

Nie som platiteľ DPH. 


info@oplatkovanie.sk

+421 951 032 205